Program Mieszkanie dla Młodych

Drukuj

Jest wiele możliwości zakupu nieruchomości mieszkalnych – możemy je kupić za gotówkę, z pomocą kredytu hipotecznego lub specjalnych kredytów z dofinansowaniem od Państwa. Warto wiedzieć jakie szanse wykorzystać.
W 2012 roku zakończył się państwowy program dopłat do zakupu mieszkań Rodzina na Swoim. Rząd jednak nadal przychylny jest polityce prorodzinnej, w związku z czym 1 stycznia 2014 roku wystartuje nowy program wspomagający zakup nieruchomości mieszkalnych, Program Mieszkanie dla Młodych.
Zasady programu są bardzo proste i atrakcyjne. Jak przedstawiają się szczegóły?
 

Kto może wziąć udział w programie?

Mieszkanie dla młodych to rządowy program dopłat do kredytów na nieruchomości mieszkalnych, w którym udział mogą wziąć osoby do 35 roku życia (zarówno całe rodziny jak i single oraz osoby samotnie wychowujące dzieci).
Jeśli zaciągnięciem kredytu zainteresowane są małżeństwa, granica wiekowa 35 lat dotyczy tylko jednego z małżonków. Ważne jest by pamiętać o tym, iż w programie nie mogą brać udziału osoby które posiadają tytuł prawny do innego lokalu (nieruchomości mieszkalnych).
 

Jakie mieszkania kwalifikują się do programu?

Kryteriów jest kilka. Podstawowym jest rynek nieruchomości – program Mieszkanie dla Młodych wspiera finansowanie nieruchomości wyłącznie z rynku pierwotnego. Mieszkanie objęte programem nie może przekroczyć 75m2 powierzchni (wyjątek stanowią rodziny w których jest 3 lub więcej dzieci - wtedy limit wzrasta do 85m2), jednak samo dofinansowanie pokryje koszty powierzchni nie większej niż 50m2. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli zakupimy mieszkanie np. 54 m2, to dofinansowanie będzie obejmowało cenę tylko 50m2 powierzchni.

Gdy uruchomiony zostanie program, zostaną również wyznaczone maksymalne ceny za metr kwadratowy nieruchomości mieszkalnych. Współczynnik do wyliczenia maksymalnej ceny, której nie będzie można przekroczyć aby otrzymać dopłatę, to średnia dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m kw powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Ceny będą publikowane na stronie BGK, a dopłata do kredytu będzie oparta o wartość opublikowanych tam cen.
 

Ile wyniesie dopłata?

W odróżnieniu od programu Rodzina na Swoim, w programie Mieszkanie dla Młodych dopłata będzie jednorazowa, a nie comiesięczna. Dopłata ta wynosi minimum 10% wartości zakupu mieszkania. Są jednak sytuacje, w których można dostać większe dofinansowanie. Dla małżeństw z dziećmi przewidziano dodatkowe 5% dofinansowania, co razem daje 15%. Jeśli w ciągu pięciu kolejnych lat od zakupienia mieszkania w takiej rodzinie pojawi się trzecie dziecko (może być również przysposobione), rodzina uzyska bonusowe 5% dopłaty, co razem da aż 20% dopłaty z ceny zakupu mieszkania.
 

Jakie są ograniczenia programowe?

Najważniejszą kwestią o jakiej należy tutaj pamiętać, jest fakt, że nieruchomości mieszkalne których częściowe finansowanie pochodzi z dopłaty z programu Mieszkanie dla Młodych nie można sprzedać ani wynająć przez 5 lat od daty przystąpienia do programu. Niedostosowanie się do tych zastrzeżeń skutkuje przymusem zwrotu całej pozyskanej kwoty dofinansowania.
Warto również wspomnieć o ograniczeniu nałożonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Od 1 stycznia 2014 roku, kredyt hipoteczny będą mogły uzyskać wyłącznie osoby, które będą mogły uiścić tzw. wkład własny. Minimalne stawki procentowe wkładu własnego to w 2014 roku 5%, w 2015 roku 10%, a od roku 2016 – 15%. Wszystkie warunki kredytowania oraz procesy okołokredytowe będą weryfikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Warto zatem skorzystać z okazji i kupić mieszkanie jeszcze w 2014 roku!

< Powrót