Inne

Drukuj

USŁUGI FINANSOWO KSIĘGOWE

Certyfikat Księgowy nr 10541/2005

Biuro Finansowo Księgowe działające przy Prywatnej Korporacji Mieszkaniowej Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług finansowo księgowych.

Oferujemy pełen zakres usług finansowo-księgowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Aktualnie nasze usługi świadczymy przede wszystkim Spółkom prawa handlowego. Natomiast ofertę kierujemy do podmiotów o różnych profilach działalności i form prawnych, a także stowarzyszeń i fundacji, które cenią sobie profesjonalną obsługę i wygodę.

Korzystając z dotychczasowych doświadczeń specjalizujemy się w obsłudze firm deweloperskich.

Stale podnosimy swoje kwalifikacje tak, aby nasze usługi świadczone były na najwyższym poziomie.

Pracujemy na nowoczesnym systemie Sage Symfonia, obejmującym moduły:

 • system finansowo księgowy
 • system środki trwałe
 • system handel
 • system kadry i płace

Działamy na podstawie certyfikatu księgowego wydanego przez Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polski, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług.

OFERTA PODSTAWOWA

I. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmujące:

 • dekretację dokumentów, wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego;
 • przeprowadzanie bieżącej kontroli finansowo-księgowej przyjmowanych do księgowania dokumentów;
 • przeprowadzanie okresowej kontroli kont (analiza rozrachunków z klientami, publiczno-prawnych, z pracownikami, kosztowych);
 • przeprowadzanie klasyfikacji kosztów własnych i kosztów uzyskania przychodu;
 • sporządzanie deklaracji PIT, CIT, sporządzanie przelewów miesięcznych zaliczek na PDOP i PDOF;
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT, sporządzanie deklaracji, przelewów dot. podatku VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych (amortyzacja, umorzenie).
 • sporządzanie bilansu i rachunku wyników na koniec miesiąca oraz innych okresowych raportów dla kierownictwa w tym zestawień miesięcznych i kwartalnych;
 • sporządzanie niezbędnych sprawozdań do GUS;

II. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

III. Prowadzenie uproszczonej księgowości w formie podatkowej KPiR.

USŁUGI DODATKOWE

Opracowanie Polityki Rachunkowości zawierającej wszystkie niezbędne elementy wynikające z ustawy o rachunkowości oraz dostosowanej do specyfiki prowadzonej przez Państwa firmę działalności.

Sporządzanie na życzenie klienta dodatkowych zestawień i analiz w zakresie i formie uzgodnionej z kierownictwem jednostki.

OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA

Usługi związane z kalkulacją wynagrodzeń zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców obejmujące sporządzanie miesięcznych (oraz incydentalnych) list płac oraz wykonywanie czynności wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (obsługa Państwa firmy w systemie Płatnik tj., zgłaszanie pracowników i/lub zleceniobiorców do ZUS, wyrejestrowywanie, sporządzanie deklaracji, raportów imiennych, przygotowywanie przelewów do ZUS itp).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY